Xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ đầu năm đến nay KBNN đã phát hiện, xử phạt hơn 4,3 nghìn trường hợp với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc - Ảnh 1

Tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm bị phát hiện xử lý là 4.307 trường hợp. Ảnh TH.

Trong năm 2016 công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN đã dần đi vào nề nếp và phát huy được hiệu quả. Kết quả, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý là 4.307 trường hợp. Tổng số tiền phạt thu là gần 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể: Phạt tiền 1.660 trường hợp (vi phạm cam kết chi 1.463 trường hợp; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng 121 trường hợp; vi phạm điều kiện chi ngân sách Nhà nước không có trong dự toán; sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sai chế độ thanh toán 76 trường hợp); phạt cảnh cáo 2.647 trường hợp (vi phạm cam kết chi 2.110 trường hợp; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng 369 trường hợp; vi phạm điều kiện chi ngân sách Nhà nước không có trong dự toán, sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn 168 trường hợp).

Để đạt được những kết quả trên, hệ thống KBNN đã có sự phối hợp tốt trong việc triển khai và thực hiện với các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Theo đánh giá của các cơ quan thanh tra, kiểm toán trong năm 2016, hệ thống KBNN là một trong những đơn vị được đánh giá cao về sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm toán và thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị.

Thùy Linh