Xử phạt hành chính, buộc tái xuất 257 container thép phế liệu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi kiểm tra hơn 7.000 tấn thép phế liệu tại cảng Hải Phòng và và cảng Sài Gòn, Đoàn kiểm tra liên ngành do TS Trần Hồng Hà, Cục trưởng Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm trưởng đoàn đã quyết định: xử phạt hành chính, buộc các doanh nghiệp phải tái xuất 257 container thép phế liệu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113808&sub=67&top=40