Xử phạt Cty TNHH Minh Thái Lộc 205 triệu đồng

Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về ATTP tại Cty TNHH Minh Thái Lộc.

Theo kết luận thanh tra, từ ngày 1/8/2016, Cty TNHH Minh Thái Lộc chuyển địa điểm trụ sở đến địa chỉ số 19, đường số 7, khu dân cư City Land, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Số 1161 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp). Tại thời điểm thanh tra, Cty chưa thực hiện việc thay đổi địa chỉ ghi trên Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP theo quy định. Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 753/2016/ATTP-CNĐK ngày 11/07/2016 (tại số 1161 Phan Văn Trị) không còn phù hợp với địa chỉ Cty đang hoạt động.

Hợp đồng thuê Kho Chi nhánh Bình Dương - Cty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (24/1 khu phố Bình Đáng, Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã hết hiệu lực ngày 31/7/2016, Cty chưa có hợp đồng gia hạn tiếp theo.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trong thời kỳ thanh tra, Cty không thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ đầy đủ theo quy định cho 9 sản phẩm trong đó: 6 sản phẩm kiểm nghiệm không đủ kỳ, 3 sản phẩm không kiểm nghiệm định kỳ.

Cty nhập khẩu, bán ra thị trường 1 lô phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu Acid Citric thấp hơn mức quy định và mức công bố. Số lượng lô sản phẩm đã nhập khẩu 50.000kg, đã bán 49.200kg, tồn kho thời điểm thanh tra 800kg. Giá trị lô hàng vi phạm đã bán tại thời điểm xử lý là hơn 787,8 triệu đồng.

Hồ sơ nhập khẩu phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate và Citric Acid Anhydrous xuất xứ Weifang Ensign Industry Co., Ltd có 6 lô hàng không thể hiện số lot (lô) trên giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu/thông báo kết quả xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu và 1 lô hàng không thể hiện số tờ khai hải quan trên thông báo kết quả xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu.

Trong quá trình thanh tra, đoàn phát hiện 5/29 giấy chứng nhận nhập khẩu của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 thuộc 31 lô nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tồn kho ngày 2/8/2016 không thể hiện đầy đủ số lot (lô). Cty gửi mẫu kiểm nghiệm không lập biên bản lấy mẫu, không mở sổ theo dõi số lot (lô) của các mẫu đã gửi kiểm nghiệm; không thể hiện đầy đủ trên phiếu kiểm nghiệm thông tin của mẫu thử nghiệm về xuất xứ, số lot (lô), ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục trưởng Cục ATTP đã xử phạt Cty TNHH Minh Thái Lộc 205 triệu đồng. Đồng thời thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đã cấp cho Cty.

Cục ATTP yêu cầu Cty TNHH Minh Thái Lộc tiếp tục thu hồi tối đa lô phụ gia thực phẩm Citric Acid Monohydrate không đạt chất lượng theo kết quả kiểm nghiệm như đã nêu để xử lý theo quy định, báo cáo kết quả việc thu hồi, xử lý lô phụ gia không đạt về Cục ATTP ngay sau khi kết thúc.

Đối với Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 và các cơ quan kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, Cục ATTP đề nghị kiểm tra chặt, kiểm nghiệm hàm lượng chì và chỉ tiêu Acid Citric (C6H8O7) đối với phụ gia thực phẩm Acid Citric Anhydrous và Acid Citric Monohydrate xuất xứ Weifang do các cơ sở nhập khẩu trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 9 năm 2016. Ghi đầy đủ, chính xác thông tin về lô hàng nhập khẩu trên giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu. Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận mẫu và ghi đầy đủ các thông tin về mẫu thử nghiệm do các tổ chức, cá nhân gửi mẫu kiểm nghiệm.

Phương Anh