Xử phạt Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế 15 triệu đồng

Ngày 9/11, Thanh tra Bộ Y tế đã có Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế 15 triệu đồng.

Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế đã thực hiện các hành vi: Quảng cáo 21 sản phẩm của Công ty trên trang website của công ty tại địa chỉ www.wonderfarmonline.com nhưng không đăng ký quảng cáo bằng hình thức website và cũng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trên website trước khi thực hiện quảng cáo trên website.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế 15 triệu đồng. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế tháo gỡ nội dung vi phạm trên. Công ty chỉ được phép quảng cáo các sản phẩm thực phẩm khi đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Phương Anh