Xử phạt Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức hơn 440 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Hóa chất Minh Đức 442,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức 442,5 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 19/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Hóa chất Minh Đức, số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật.

Lý do, công ty không công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và năm 2022, công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Tiếp đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022 và năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2022, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2022, công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023. Với vi phạm không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định, công ty bị phạt tiền 350 tiền đồng.

Cùng việc bị phạt tiền, CTCP Hóa chất Minh Đức còn phải khắc phục hậu quả là buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa 60 ngày theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với công ty là 442,5 triệu đồng.

Công ty cổ phần Hóa chất Minh Đức (địa chỉ tại khu Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tiền thân là Xí nghiệp Hóa chất Minh Đức thành lập năm 1979; hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: sản xuất bột nhẹ, bột nặng, bột tan và các phụ gia nghiền từ khoáng sản; bán buôn, bán lẻ các mặt hàng hóa chất bột nặng, bột nhẹ, bột tan và các hóa chất, nguyên liệu chuyên phục vụ sản xuất giày dép, đồ nhựa; sơn, giấy và hóa mỹ phẩm; kinh doanh vật tư máy, thiết bị phục vụ sản xuất; sản xuất sơn, véc-ni và các chất sơn, quét tương tự, ma-tít; khai thác đá...

Huy Tùng

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/xu-phat-cong-ty-co-phan-hoa-chat-minh-duc-hon-440-trieu-dong-709797.html