Xử phạt 375 tổ chức vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường

Trong chín tháng của năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 375 tổ chức vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của ngành, với tổng số tiền phạt 36 tỷ đồng.

Xử phạt 375 tổ chức vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường - Ảnh 1

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề sản xuất giấy Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong chín tháng của năm 2016, Bộ đã thực hiện 63 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.049 tổ chức, qua đó xử phạt 375 tổ chức vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của ngành, với tổng số tiền phạt 36 tỷ đồng.

Trong số các lĩnh vực được thanh-kiểm tra, môi trường là “tâm điểm” về số lượng tổ chức vi phạm. Cụ thể, qua thanh tra, kiểm tra 858 tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 332 tổ chức với số tiền gần 30,2 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong danh sách xử phạt là lĩnh vực khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 78 tổ chức, qua đó phát hiện 9 tổ chức có các hành vi vi phạm.

Tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt hai công ty số tiền 1,27 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ này cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 tổ chức với số tiền là 350 triệu đồng.

Lĩnh vực có số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo lớn nhất là đất đai đứng vị trí thứ 3. Trong chín tháng qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 21 tổ chức, qua đó phát hiện 4 tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ có 3 triệu đồng.

Tiếp đó là lĩnh vực tài nguyên nước. Mặc dù mới tổ chức 4 cuộc thanh tra, kiểm tra, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 3 chủ hồ chứa thủy điện có vi phạm. Qua đó, Bộ đã tiến xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành kết hợp nhiều lĩnh vực, trong đó có 3 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực biển. Qua đó, Bộ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 tổ chức với số tiền 1,32 tỷ đồng.

Về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 4 cuộc thanh tra; ban hành quyết định xử phạt hành chính 29 tổ chức với số tiền hơn 3, 5 tỷ đồng../.