Xử phạt 34 báo, khắc phục 7.300 trang tin bị tấn công

Báo cáo Quốc hội sáng 17/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 10 tháng đầu năm, đã xử phạt 34 cơ quan báo chí, khắc phục gần 7.300 các cổng, trang tin bị tấn công trong 9 tháng.

34 cơ quan báo chí bị xử phạt vi phạm hành chính trong 10 tháng năm 2014

Đề cao trách nhiệm cơ quan chủ quản

Về phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thời gian qua Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của báo chí. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật, thông tin truyền thông về Hiến pháp, hoạt động của Đảng, Nhà nước và những sự kiện quan trọng của đất nước, về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó cũng đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội.

Phía Chính phủ cũng tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh: Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu và phóng viên, biên tập viên; Chú trọng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra.

Đặc biệt cơ quan chức năng cũng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cụ thể trong 10 tháng, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 34 cơ quan báo chí. Chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trên mạng. Khẩn trương xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin....

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, đã kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước, thành lập các Cục về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại một số Bộ, ngành chức năng. Triển khai hệ thống giám sát mạng Internet quốc gia để cảnh báo và điều phối ứng cứu sự cố mạng trong nước.

Trong 9 tháng, đã kịp thời phát hiện, khắc phục gần 7.300 trường hợp các cổng, trang thông tin điện tử đặt tại Việt Nam bị tấn công. Triển khai Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin và chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý thông tin trên Internet. Tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội, người dân về bảo đảm an toàn thông tin. Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật An toàn thông tin.

Xử phạt 17 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác

Liên quan đến việc rà soát quy hoạch tổng thể hạ tầng viễn thông, Phó Thủ tướng cho biết đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các quy hoạch về hạ tầng, tài nguyên và quản lý, phát triển thị trường viễn thông. Thực hiện Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông đến năm 2020, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phát triển hệ thống viễn thông; chỉ đạo khẩn trương ban hành Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng.

Bên cạnh đó còn tập trung đầu tư xây dựng và mở rộng các tuyến cáp quang biển quốc tế, khai thác vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng mạng 3G. Phê duyệt và triển khai các đề án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty viễn thông. Nhiều doanh nghiệp viễn thông đã xúc tiến và mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong đó Viettel đã thiết lập mạng và phát triển thuê bao cung cấp dịch vụ tại nhiều quốc gia.

Trong thời gian qua, Chính phủ cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước đối với thông tin mạng. Thiết lập hệ thống quản lý, tăng cường kiểm tra, thanh tra, phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ngăn chặn thông tin không lành mạnh, sai trái, độc hại ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong 10 tháng, đã xử phạt 17 doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác.

Nguyễn Dũng Nguyễn Dũng