Xử nặng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm y tế

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hiện nay chỉ mới khai thác được khoảng 50% đối tượng diện bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế thuộc khối doanh nghiệp

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226325.asp