Xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư

    Gốc

    ND - Công tác triển khai xây dựng cơ bản (XDCB) hiện còn nhiều khó khăn, việc thực hiện vốn đầu tư, nhất là các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đạt thấp. Điều này đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương phải có những biện pháp quyết liệt, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109594&sub=56&top=38