Xử lý vụ bác sĩ hành nghề trái phép ở Thừa Thiên - Huế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Viện Quân y 268 thuộc Cục hậu cần Quân khu 4 cho biết, Chỉ huy Viện đã trực tiếp kiểm tra cơ sở điều trị và làm việc của bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, chỉ thị cho bác sĩ Sơn ngừng ngay cơ sở khám chữa bệnh không hợp pháp và chuyển số bệnh nhân đó vào Viện Quân y 268 để điều trị.* Theo chân “cò” bệnh đến “lò mổ” chui

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125642&sub=67&top=40