Xử lý vi phạm của nhiều doanh nghiệp dịch vụ chữ ký số

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    17 liên quanGốc

    Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Trong đó, 4 doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng bị buộc phải tạm dừng phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng để rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xu-ly-vi-pham-cua-nhieu-doanh-nghiep-dich-vu-chu-ky-so-47629.htm