Xử lý tận gốc vấn nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số: Cần sự phối hợp chặt chẽ

Sáng tạo nội dung số là một lĩnh vực mới tại thị trường Việt Nam. Sự giao thoa giữa kỹ thuật công nghệ cùng với sáng tạo gây ra khó khăn không nhỏ đối với các đơn vị quản lý các nền tảng số, cũng như các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan quản lý, thực thi, nhưng tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường kỹ thuật số vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Thu Mai, Lê Minh, Trung Kiên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/xu-ly-tan-goc-van-nan-vi-pham-ban-quyen-tren-moi-truong-so-can-su-phoi-hop-chat-che-20240420165645325.htm