Xử lý sự cố sạt lở bờ sông Cụt Thạch Nham

Trong nội dung Công văn số 8033/VP-KT ban hành ngày 8/9, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về xử lý sự cố sạt lở bờ sông Cụt Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.

Theo đó, UBND thành phố nhận được công văn của UBND huyện Thanh Oai về việc đề nghị xử lý cấp bách đoạn sạt lở bờ sông Cụt Thạch Nham, xã Mỹ Hưng. Trong đó cho biết, ngày 10/5/2016, UBND huyện Thanh Oai đã có Công văn số 616/UBND- KT về việc sạt lở bờ đê sông Cụt Thạch Nham mái phía sông đường vào thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng do trận mưa to đêm ngày 24/5/2016, tại khu vực phía Bắc huyện lượng mưa gần 350mm đã làm sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ đê sông Cụt Thạch Nham cách cống Phượng Mỹ 150m, chiều dài đoạn sạt khoảng 50m, sạt toàn bộ phần mái và có chỗ ăn sâu vào mặt đường bê tông đến 80cm.

Sơ bộ đánh giá nguyên nhân, đoạn bờ tả đê sông Cụt Thạch Nham thuộc hệ thống đê sông Nhuệ nền đất yếu. Phía sông được nạo vét phục vụ chống hạn chiều cao từ mặt đê đến đáy sông lớn hơn 4m. Khi mưa to đột xuất làm sũng mái đê gây ra sạt trượt, mặt đường trên đê. Năm 2010, được Chi cục Phát triện nông thôn Hà Nội đầu tư xây dựng vùng ảnh hưởng đặc biệt của lụt bão có quy mô mặt đường rộng 3-5m, dày 20cm bê tông mác 250. Đây là tuyến đường duy nhất vào thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng. Nếu không được xử lý ngay sẽ làm hư hỏng toàn bộ phần mặt đường ảnh hưởng đến giao thông của nhân dân thôn Thạch Nham va công tác phòng, chống thiên tai đối với đê sông Nhuệ khu vực thôn Thạch Nham.

Sau cơn bão số 3 lượng mưa bình quân gần 200mm, mực nước sông Nhuệ gần báo động 1. Qua kiểm tra tại đoạn sạt lở nêu trên có xu hướng phát triển lún sâu thêm từ 15 - 20cm và ăn sâu vào mặt đường thêm 20cm. Khi nước rút vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt sâu thêm và có nguy cơ sập gãy mặt bê tông, gây tại nạn cho người và phương tiện qua lại rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho đê sông Cụt Thạch Nham và giao thông của nhân dân thôn Thạch Nham, UBND huyện Thanh Oai đề nghị UBND thành phố cho xử lý cấp bách ngay khu vực sạt lở trên.

Về việc này, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề xuất của UBND huyện Thanh Oai. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Thanh Oai kiểm tra, thống nhất đề xuất báo cáo UBND thành phố theo đúng các quy định...

PV