Xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng - Ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, Công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra GTVT, CSGT và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh đến việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Thành Nam