Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Chưa có tiền lệ nên khó

Liên quan đến tính pháp lý trong xử lý vụ việc ông Vũ Huy Hoàng, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: “Trước đây chưa có bao giờ cả nên mới khó. Tiền lệ pháp luật chưa có quy định nào như thế nên bây giờ làm phải đảm bảo đúng pháp lý”.

Mới đây, Ban Bí thư đã kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Ban Bí thư cũng đã đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định.

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Chưa có tiền lệ nên khó - Ảnh 1

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11/11

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 11/11, xung quanh việc xử lý về mặt chính quyền đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: Bên Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ, bên Quốc hội giao cho Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp và Ban Công tác đại biểu nghiên cứu.

Chúng ta phải nghiên cứu xem trình tự thế nào, bởi bên Đảng đã có cách chức Ban cán sự Đảng Bộ Công thương rồi, còn xử lý về chính quyền thì tính pháp lý thế nào khi xử lý một người không còn chức vụ đó nữa, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm rồi.

Chúng ta phải đảm bảo tính nghiêm minh, cũng phải đảm bảo tính pháp lý. Hiện nay các cơ quan đang nghiên cứu.

Về phối kết hợp xử lý vụ việc, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đã ngồi bàn bạc để xử lý việc này. “Cũng đã bàn ngay, bàn nhiều rồi nhưng bàn chưa ra được”, ông Phúc thông tin.

Trước nhận định về vướng mắc do chưa có tính pháp lý giải quyết vụ việc, Tổng Thư ký Quốc hội thừa nhận “Chưa có, trước đây chưa có bao giờ cả nên mới khó. Tiền lệ pháp luật chưa có quy định nào như thế nên bây giờ làm phải đảm bảo đúng pháp lý. Các cơ quan đang nghiên cứu để tham mưu cho chính xác.

Nguyên tắc là Chính phủ gửi sang thì Quốc hội mới nghiên cứu nhưng hiện giờ Chính phủ làm chưa xong, chưa gửi hồ sơ sang. Trong quá trình đó, 2 bên vẫn phối hợp với nhau để đảm bảo chặt chẽ pháp lý.

Ban Bí thư giao Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu, tìm giải pháp nào cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh”.

Đối với cá nhân ông Vũ Huy Hoàng, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, khi nào có quy trình xử lý hoặc kết quả thì mới liên hệ với liên lạc với ông Vũ Huy Hoàng.

Trọng Bằng