Xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa)

NDĐT - Sáng 28-6, hàng chục người dân xã Hoa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc, Phú Lộc, huyện Hậu Lộc kéo lên trụ sở tiếp dân UBND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị tỉnh cùng các ngành chức năng chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do khu trạng trại chăn nuôi lợn công nghiệp ở xã Minh Lộc gây ra.

Được biết, nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân khu vực nông nghiệp, nông thôn, thời gian gần đây xã Minh Lộc quy hoạch, xây dựng 13 trang trại chăn nuôi tập trung tại cánh đồng thôn Minh Hùng-Minh Hợp. Công ty Cipi group đầu tư con giống, thức ăn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân thực thi biện pháp phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Các trang trại đã và đang nuôi thả gần 10.000 con lợn hậu bị. Trong bối cảnh đất chật, người đông, việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung không lường hết tác động xấu tới môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường do chất, nước thải chăn nuôi đã xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe nhân dân các xã phụ cận, nhất là khu vực xóm 9, xã Hoa Lộc. Theo ông Vũ Huy Đăng, Chủ tịch UBND xã Minh Lộc: Thực tế xã không lường hết tác động xấu từ việc phát triển chăn nuôi đối với môi trường sống, thêm vào đó các chủ trang trại chưa hoàn thành công trình xử lý chất thải đã nóng vội nuôi thả lợn hậu bị cho Công ty Cipi group. Cuối tháng ba, đầu tháng tư năm nay, khi nhân dân các xã vùng phu cận phản ánh tình trạng ô nhiễm ô trường, chính quyền xã Minh Lộc cùng cảnh sát môi trường đã kiểm tra, khảo sát thực trạng, xử phạt vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi phải thực hiện nghiêm cam kết bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bồn bioga, bể lắng, ao sinh học, trồng cây xanh xung quanh khu vực chăn nuôi. Chính quyền xã cũng đã thuê máy xúc múc bớt phân thải, cung ứng hóa chất cho các hộ chăn nuôi và thành lập tổ cơ động thường xuyên phun hóa chất chống thối. Bên cạnh đó xã Minh Lộc đề nghị với công Cipi group tăng cường phối hợp với các chủ trang trại xử lý môi trường, hỗ trợ thêm 140 đồng/kg lợn hơi xuất chuồng cho các hộ thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường và yêu cầu đến thời điểm xuất chuồng công ty phải thu mua kịp thời lợn hậu bị cho các hộ. Tuy nhiên các biện pháp nêu trên không thể một sớm, một chiều cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí do chất, nước thải chăn nuôi gây ra. Trao đổi với cán bộ tiếp dân UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Hậu Lộc, chúng tôi thấy rằng, đi đôi với việc động viên nhân dân trở về địa phương cùng chia sẻ, tham gia cải thiện môi trường, tỉnh Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc phải chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi lợn ở xã Minh Lộc gây ra. Trước mắt chính quyền huyện Hậu Lộc, xã Minh Lộc và các hộ chăn nuôi cần chủ động thương thảo với công Cipi group xuất chuồng toàn bộ số lợn hiện có mới giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường nảy sinh. Bên cạnh đó phải thanh thải triệt để hàng trăm tấn phân lợn đang thải ra các thửa ruộng cận kề, thường xuyên phun hóa chất chống thối, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhóm công trình xử lý chất, nước thải chăn nuôi mới phòng, chống triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường nảy sinh. MAI LUẬN