Xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ EM

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ EM (viết tắt của từ tiếng Anh Effestive Microorganisms, có nghĩa là các vi sinh vật có ích), được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc xử lý ô nhiễm nguồn nước và đất hiện nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128132&sub=72&top=41