Xử lý nghiêm vụ học sinh bạo lực cô giáo ở Tuyên Quang

Nhà trường phải thường xuyên theo dõi, rà soát lại quan hệ thầy - trò, diễn biến về tâm lý giáo viên, học sinh; công tác quản lý lớp học.

Ảnh cắt từ video về vụ việc

Bộ cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc; đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên; tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Kết quả thông báo về Bộ GD-ĐT trước ngày 29-12.

Tại họp báo Chính phủ chiều 6-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, đây là vấn đề nghiêm trọng, “là điều mà tất cả chúng ta đều không thể chấp nhận được, phải xác định rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm, chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm sâu sắc việc này”.

Về giải pháp để ngăn chặn nạn bạo lực học đường, Thứ trưởng cho rằng, xử lý kỷ luật là một phần, nhưng quan trọng hơn hết là công tác giáo dục.

Đầu tiên là phải rà soát lại năng lực, kỹ năng của các nhà giáo đối với việc ứng xử trong nhà trường, với học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường phải thường xuyên theo dõi, rà soát lại quan hệ thầy - trò, diễn biến về tâm lý giáo viên, học sinh; công tác quản lý lớp học… Các phụ huynh cũng phải có trách nhiệm, vì phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh là rất quan trọng.

Cuối cùng, đó là trách nhiệm của xã hội. Giáo dục học sinh không chỉ là trong nhà trường, trách nhiệm của nhà trường mà là của cả xã hội. Về phía ngành giáo dục, Thứ trưởng cho biết sẽ chú trọng hơn trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

PHAN THẢO

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/xu-ly-nghiem-vu-hoc-sinh-bao-luc-co-giao-o-tuyen-quang-post110289.html