Xử lý nghiêm việc tăng giá tùy tiện

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * VNA chưa tăng giá vé Đó là chỉ thị của Thủ tướng, được Văn phòng Chính phủ thông báo hôm qua 20.2.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090220224729.aspx