Xử lý nghiêm sai phạm tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội

    Gốc

    ND - Mỗi năm, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chi khoảng 6-7 tỷ đồng từ ngân sách. Nếu là việc đột xuất phát sinh cần thiết phải chi. Nhưng cố "vẽ" ra để chi, thì phải xử lý nghiêm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127115&sub=67&top=40