Xử lý nghiêm hành vi vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng ĐTDĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều trường hợp vừa đi, vừa nhắn tin, điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng quan sát và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố bất ngờ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=141828