Xử lý nghiêm gian lận thi cử bằng công nghệ cao

Bộ Công an đề nghị các hội đồng thi hướng dẫn thí sinh hạn chế tối đa việc mang vật dụng không cần thiết vào điểm thi.

Một trong những yêu cầu để chống gian lận thi cử là “bố trí địa điểm bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi 25 m”.

Nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh có thể bố trí một cách linh hoạt sao cho đồ dùng cá nhân của thí sinh cách phòng dự thi của mình tối thiểu 25 m hoặc có thể xa hơn để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các điểm thi có thể bố trí tạm thời khu vực để xe ở ngoài cổng trường; phối hợp với công an xã, phường tuyên truyền chủ các nhà ở xung quanh điểm thi nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho hành vi tiêu cực.

Các địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an về bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tại địa phương; phân công lực lượng tham gia bảo đảm đúng người, đúng việc; tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngành giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn cho các khâu trọng yếu của kỳ thi, nhất là khâu in sao đề thi.

Qua nắm tình hình thực tế về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ Công an nhận định, một số địa phương còn có vướng mắc, cách hiểu khác nhau về quy định đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xu-ly-nghiem-gian-lan-thi-cu-bang-cong-nghe-cao-245042.htm