Xử lý nghiêm cán bộ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp công dân

Chiều 31-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, liên quan cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng TP bị tố cáo có thái độ thiếu chuẩn mực khi trao đổi công việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với hành vi thiếu chuẩn mực của công chức trong giao tiếp với công dân, công khai kết quả xử lý cho cơ quan báo chí được rõ.

Đồng thời chấn chỉnh thái độ, ứng xử của lực lượng thanh tra xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Thanh tra Chính phủ và UBND TP và báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hành vi, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức thành phố trong giao tiếp với công dân và trong thi hành công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm quy định của Luật Cán bộ, công chức về văn hóa giao tiếp với nhân dân và Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của UBND TP ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác năm 2019.

QUỐC HÙNG