Xử lý nghiêm các “quan xã” cấp, bán đất trái thẩm quyền

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân xử lý kiên quyết các sai phạm về kinh tế theo kết luận và kiến nghị của đoàn phúc tra liên ngành. Đặc biệt, tiếp tục kiểm điểm, xử lý kỷ luật đúng mức đối với các tập thể, cá nhân sai phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2008/8/162928