Xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản IUU

Chiều 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-khai-thac-thuy-san-iuu-124703.htm