Xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy xã Phú Lâm và cá nhân vi phạm

  Qua phản ánh của báo chí và dư luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành xác minh và yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị tố cáo nhiều lần đánh dân, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.

  Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhận thấy: Từ năm 2020 đến 6-2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và các đồng chí Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai; không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các đồng chí.

  Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy xã Phú Lâm và các đồng chí: Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm là người đứng đầu UBND xã, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trên lĩnh vực đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

  Đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng chí và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội. Cụ thể, tháng 4-2019, với cương vị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, đồng chí đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm. Tháng 5-2022, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, đồng chí đã xô xát với bà Lê Thị Cảnh, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Cảnh. Để xảy ra 2 sự việc trên nhưng đồng chí không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý. Đồng chí đã vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, áp dụng Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cảnh cáo đồng chí Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đồng chí Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quyết định Khiển trách đồng chí Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Sỹ Thành

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/xu-ly-ky-luat-dang-doi-voi-dang-uy-xa-phu-lam-va-ca-nhan-vi-pham/171833.htm