Xử lý kịp thời phản ánh của người dân qua ứng dụng VssID

Trong quá trình triển khai ứng dụng VssID - BHXH số, BHXH Việt Nam ghi nhận còn phản ánh của người dân, doanh nghiệp chậm được tiếp nhận, xử lý.

Để khắc phục, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, BHXH địa phương khẩn trương chỉ đạo, triển khai giải pháp khắc phục.

Khi nhận được phản ánh của người dân, các đơn vị phải xác minh, xử lý kịp thời, chậm nhất sau 1 giờ làm việc phải phản hồi lại người dân...

Hiện ứng dụng VssID đã có hơn 26,3 triệu tài khoản, hơn 737 nghìn người với trên 1,3 triệu lượt sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để khám chữa bệnh BHYT; hơn 2 triệu lượt giao dịch thực hiện qua ứng dụng VssID.

GIA BẢO

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xu-ly-kip-thoi-phan-anh-cua-nguoi-dan-qua-ung-dung-vssid-post1462458.tpo