Xử lý kịp thời các vụ án nổi cộm

Chiều 10/11, tại thành phố Tam Kỳ, Đoàn công tác số 6 (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) do đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam.

Xử lý kịp thời các vụ án nổi cộm - Ảnh 1

Trong thời gian làm việc tại Quảng Nam (từ ngày 19/9/2016), Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong phòng, chống tham nhũng; việc phát hiện, điều tra, xét xử các vụ án của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; việc thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là những vụ án kinh tế trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tham mưu của các cơ quan chức năng, nhất là của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở địa phương…

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn công tác trực tiếp làm việc với 12 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Nam Giang, Thành ủy Hội An và Huyện ủy Phú Ninh.

Đoàn công tác đã có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về thanh tra các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua. Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy Quảng Nam, kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua có bước tiến đáng kể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị cũng như các hướng dẫn của Trung ương, các ngành chức năng trong công tác đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Qua đó, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc nổi cộm, không để phức tạp tình hình tại địa phương. Trong những vụ án phức tạp (17 vụ), lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm 14 vụ...

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng, gắn với trách nhiệm của một số người đứng đầu chưa tốt, hiệu quả phòng chống tham nhũng chưa cao. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế chưa được cấp ủy chỉ đạo sâu sát, dẫn đến kéo dài thời gian hoặc trả hồ sơ nhiều lần. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Sáu nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng nói chung, việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế là hoạt động thường xuyên, hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Việc Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát là nhằm giúp Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện để đề ra phương hướng, giải pháp thích hợp, kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Nguyễn Sơn (TTXVN)