Xử lý kịp thời các sai phạm phát sinh trong lĩnh vực xuất bản

Trong quý III năm 2016, ngành xuất bản đã có những hoạt động thiết thực đẩy mạnh công tác xuất bản.

Cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đã chủ động bám sát tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để chỉ đạo các nhà xuất bản hoạt động đúng định hướng của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước. Đồng thời có những biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm phát sinh trong lĩnh vực xuất bản; chỉ đạo các nhà xuất bản tổ chức rà soát, chấn chỉnh, kiện toàn quy trình xuất bản và bộ máy hoạt động, từ đó nhanh chóng khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế các sai phạm xảy ra.

Cụ thể trong quý III, các nhà xuất bản đăng ký xuất bản: 13.060 tên xuất bản phẩm; toàn Ngành đã nộp lưu chiểu: 8.275 cuốn với 65,157 triệu bản. Các nhà xuất bản đã chủ động khai thác, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, đồng thời đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhiều đối tượng bạn đọc. Trong đó có nhiều xuất bản phẩm nội dung tốt, có giá trị nhân văn và mang tính thời sự, cấp thiết, như: Sách cung cấp thông tin về cách sử dụng Internet, ngăn chặn những ảnh hưởng xấu của Internet tới thế hệ trẻ; sách giáo dục về đạo lý con người, đặc biệt là trong cách cư xử với cha mẹ; sách tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống hạn hán, biến đổi khí hậu...

Đại diện Bộ TT&TT trao kỷ niệm chương cho nhà văn Phạm Trung Đỉnh

Về công tác quản lý nhà nước, Cục Xuất bản, In và Phát hành triển khai xây dựng Thông tư quy định việc dán tem phòng, chống in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm; Tiếp tục hoàn thiện 03 đề án: Đề án “Giải thưởng Sách Quốc gia”; Đề án “Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án “Khôi phục, duy trì và phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm cấp huyện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”; Xây dựng Đề án “Phí và lệ phí thuộc lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm”; Triển khai thực hiện việc tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập” cho các biên tập viên cơ hữu các nhà xuất bản và đối tác liên kết ở miền Bắc và miền Nam. Trong Quý III năm 2016, đã mở thêm 03 khóa, nâng tổng số khóa bồi dưỡng lên 15 khóa.

Đặc biệt trong quý III là chuỗi các sự kiện cũng như các thành quả của tập thể và cá nhân trong ngành xuất bản như:

Độc giả tại buổi khai mạc hội sách mùa thu 2016. Ảnh: Phạm Hải

Tổ chức thành công Hội sách mùa thu tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội. Đây là Hội sách đầu tiên được tổ chức theo phương án xã hội hóa, đã thu hút 70 đơn vị xuất bản, phát hành, bưu chính, giáo dục đào tạo tham gia, với 95 gian hàng. Việc tổ chức Hội sách mùa thu 2016 đã kế thừa, kết nối chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách, từ đó tăng cường sự gắn kết giữa sách với người đọc, góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Đồng thời, Hội sách mùa thu 2016 còn tạo sự gắn kết giữa những người làm công tác xuất bản, phát hành trên cả nước; là cơ hội cho các đơn vị trong ngành Xuất bản, In và Phát hành, Thông tin truyền thông có thể liên kết, giới thiệu, quảng bá hoạt động của mình.

Chiều ngày 12/10/2016, tại Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho Nhà văn Phạm Trung Đỉnh - nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Thu Hiền