Xử lý hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 128

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn xử lý những trường hợp được hoàn thuế/không thu thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: T.Trang

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128, hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại Việt Nam, hàng hóa NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, thuộc đối tượng được xét hoàn lại thuế NK đã nộp và không thu thuế XK, NK khi tái xuất, tái nhập.

Tại điểm a.1 Khoản 7 và a.1 Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128 có quy định: “Trường hợp quá 365 ngày cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể”.

Hiện Tổng cục Hải quan đã nhận được một số hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế/không thu thuế vi phạm thời hạn 365 ngày của Hải quan các địa phương. Tuy nhiên, hồ sơ, chứng từ không đầy đủ, lý do giải trình không rõ ràng nên chưa đủ cơ sở xem xét báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

Do đó, để thống nhất trong việc báo cáo Bộ Tài chính đối với các trường hợp này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố ngoài hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế thì nội dung báo cáo phải thể hiện được: Hàng hóa thuộc đối tượng được xét hoàn thuế/không thu thuế theo định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 112 Thông tư 128.

Bên cạnh đó, cần phải nêu rõ lý do dẫn đến quá hạn 365 ngày và các văn bản chứng minh lý do quá hạn. Kết quả đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, thông tin liên quan trong bộ hồ sơ và số thuế cụ thể đề nghị hoàn/không thu thuế tương ứng tờ khai và tổng số thuế đề nghị hoàn/không thuế.

Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu Cục Hải quan cần nêu rõ quan điểm xử lý của Cục đối với những trường hợp này.

T.Trang