Xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc diện quản lý chuyên ngành

Trong trường hợp hàng hóa tồn đọng thuộc diện quản lý chuyên ngành hoặc hàng hóa có yêu cầu quản lý đặc biệt của Nhà nước, việc thực hiện thủ tục sẽ như thế nào?

Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái (TP.HCM). Ảnh: T.Hòa

Đây là nội dung được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM trước những thắc mắc của đơn vị này.

Theo đó, đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định về các thành viên của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng bao gồm các đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương có liên quan (nếu cần).

Như vậy, trong trường hợp hàng hóa tồn đọng cần có ý kiến về chính sách quản lý hàng hóa chuyên ngành trước khi bán đấu giá hoặc bán trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng mời đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương tham gia Hội đồng xử lý và đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương có ý kiến về việc xử lý hàng hóa tồn đọng trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Đối với những hàng hóa có yêu cầu quản lý đặc biệt của Nhà nước, Tổng cục Hải quan cho biết, đây là những loại hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam phải chịu sự quản lý đặc biệt của cơ quan chức năng và thực hiện việc quản lý, xử lý theo pháp luật chuyên ngành và quy định của quốc tế (nếu có).

Chẳng hạn như những lô hàng lốp cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng. Việc xử lý hàng hóa này phải có yêu cầu đặc biệt của Nhà nước, chỉ một số đơn vị do Chính phủ chỉ định mới được xử lý, việc xử lý được kiểm soát nghiêm nhặt bởi các cơ quan chức năng. Không có danh mục cụ thể những hàng hóa có yêu cầu quản lý đặc biệt của Nhà nước.

Về hình thức xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể và pháp luật có liên quan quy định, Cục Hải quan TP.HCM báo cáo Tổng cục Hải quan để phối hợp với Cục Quản lý công sản báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hình thức xử lý. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, tính đến hết tháng 10-2016, tại các cửa khẩu cảng biển, sân bay trên địa bàn TP.HCM còn tồn gần 800 container hàng và trên 7.000 kiện hàng nhập khẩu.

N.Linh