Xử lý bốn vấn đề về giá thuốc ở Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 13-11, Trung Quốc đã kết thúc một tháng lấy ý kiến về Phương án cải cách thể chế y tế, y dược nhằm định hướng cho chế độ giá dược phẩm trong thời gian tới. Có bốn vấn đề về giá thuốc cần phải giải quyết:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109386