Xử lý 22 vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hải Dương

Tổng cục ĐBVN cho biết, cần phải xử lý dứt điểm 22 vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên một số đoạn tuyến quốc lộ do Sở GTVT Hải Dương quản lý để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, lập lại trật tự an giao thông.

Các lực lượng chức năng xử lý một vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, các vi phạm chủ yếu như: đào móng xây dựng nhà, xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt có các hành vi vi phạm có thể dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và làm phức tạp trật tự ATGT trên địa bàn như các vi phạm san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và phần đất của đường bộ, vi phạm về lắp dựng lán trại tạm, lều quán và nhà tạm trong phạm vi hành lang an toàn và đất của đường bộ. Theo thống trê trên QL37 có 12 vụ vi phạm trên địa bàn thị xã Chí Linh, các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc và huyện Ninh Giang; QL38B có 7 vụ vi phạm trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Thanh Miện và huyện Ninh Giang; QL17B có 3 vụ vi phạm trên địa bàn huyện Kim Thành. Các vi phạm trên đã được Sở GTVT Hải Dương và các Đơn vị quản lý đường bộ lập biên bản vi phạm, đồng thời đã gửi cho chính quyền địa phương đề nghị xử lý, theo dõi, phối hợp thực hiện.

Để thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại Luật Giao thông đường bộ , Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được sửa đổi bổ sung một số Điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP, Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020, đặc biệt là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về xây dựng và triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên tuyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (16/5 – 15/6/2017).

Tổng cục ĐBVN đề nghị Thị xã Chí Linh và các Huyện có vụ việc vi phạm nêu trên tổ chức cưỡng chế giải tỏa tình trạng xây dựng nhà tạm, lán trại tạm, lều quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và phạm vi đất của đường bộ; có biện pháp xử lý, ngăn chặn không cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục san lấp mặt bằng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ; yêu cầu các hộ gia đình đã đào móng xây dựng nhà, công trình kiến trúc kiên cố trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ phải dừng thực hiện, có biện pháp lấp lại móng công trình đã đào; dừng thực hiện và tháo dỡ các các công trình nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ. Các đối tượng không chấp hành, đề nghị UBND thị xã và các huyện tổ chức cưỡng chế, giải tỏa đúng quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế không thực hiện trong các ngày Lễ lớn của đất nước, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Cùng với đó, đề nghị Sở GTVT Hải Dương tiếp tục theo dõi và đôn đốc Thị xã Chí Linh và các huyện triển khai xử lý các vụ vi phạm như đã nêu, báo cáo Tổng cục ĐBVN về tình hình xử lý của các địa phương trong tháng 6/2017, trong đó nêu trong từng vụ việc vi phạm đã xử lý, đang xử lý, chuẩn bị xử lý và chưa xử lý để Tổng cục ĐBVN tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các huyện, thị xã nếu cần thiết tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính gửi Ủy ban nhân dân để cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các văn bản số 2516/TCĐBVN-QLBTĐB về triển khai thực hiện công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trong tháng cao điểm và toàn bộ quá trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì quốc lộ, Văn bản số 2657/TCĐBVN-QLBTĐB về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế giải tỏa vi phạm hàng lang an toàn đường bộ.

Trần Kim