Xu hướng kinh doanh minh bạch, liêm chính

Minh bạch, liêm chính là những tiêu chuẩn được nhấn mạnh nhiều hơn gần đây trong bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững CSI của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngày mai (6/12), sẽ công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017, tôn vinh 100 công ty tiêu biểu trong việc gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào chiến lược, trong đó có mục tiêu về sản xuất xanh, tạo ra giá trị cộng đồng, đặc biệt nhấn mạnh tới tiêu chí kinh doanh minh bạch, liêm chính.

Một bộ công cụ hướng dẫn các bước đi thực tế phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp đã được ra mắt năm ngoái. Bộ cẩm nang được xây dựng nhờ tài trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Minh bạch, liêm chính là những tiêu chuẩn được nhấn mạnh nhiều hơn gần đây trong bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững CSI của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp được xếp hạng theo bộ chỉ số này được công bố hàng năm có vai trò ghi nhận nỗ lực của những doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp nội địa cũng có mặt trong bảng xếp hạng này.

Việt Nam đã và đang tham gia mạnh mẽ vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh là một trong những yêu cầu của đối tác trong chuỗi giá trị toàn cầu để góp phần hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Minh Hằng (Ban Thời sự)