Xu hướng khởi nghiệp xanh đang phát triển

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    3 liên quanGốc

    Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là mối quan tâm lớn nhất trên toàn thế giới. Khởi nghiệp xanh gắn liền với bảo vệ môi trường đang dần trở thành một xu hướng tất yếu. Không chỉ giúp bảo vệ trái đất mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng để hình thành lối sống bền vững hơn.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tao-them-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-v215269.html