XTTM phải đi đầu trong việc khai phá thị trường mới, mặt hàng xuất khẩu mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Hoạt động XTTM cũng cần quan tâm giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu công nghệ, thiết bị máy móc tiên tiến với giá cả phù hợp

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/157222