Xri Lan-ca: Xung đột làm 35 người thiệt mạng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ít nhất 34 tay súng lực lượng Những con hổ giải phóng Ta-min (LTTE) và 1 binh sĩ Xri Lan-ca đã thiệt mạng trong vụ đọ súng mới nhất tại miền bắc nước này...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.34040.qdnd