“Xông đất” doanh nghiệp đầu năm Kỷ Sửu

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Mặc dù nhận định trong năm 2009, kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục khó khăn, song hầu hết doanh nghiệp vẫn lạc quan, tự tin vì dựa vào nội lực sẵn có, cộng với sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Nhà nước. Dưới đây là ý kiến một số DN thuộc lĩnh vực công nghiệp và lãnh đạo Sở Công thương TPHCM.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/1/179685