Xôn xao vì số điện thoại của... “cõi âm”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Điều khó hiểu là tôi gọi điện thời gian khá lâu nhưng kiểm tra lại thì tài khoản vẫn không bị mất một đồng nào. Đem số máy trên hỏi Tổng đài 108, tôi được trả lời là số máy này hoàn toàn không có.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=56690