Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút

Sau khi nước lũ rút, người dân miền Trung bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều hoang tàn...

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 1

Hình ảnh PV ghi lại tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 2

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 3

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 4

Người dân dọn dẹp nhà cửa.

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 5

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 6

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 7

Nhiều đồ đạc hỏng hóc

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 8

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 9

Trẻ em vùng lũ Hà Tĩnh trèo lên nóc nhà tránh lũ.

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 10

Học sinh vùng lũ Hà Tĩnh phải nghỉ học.

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 11

Chợ Mai Hóa (xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) vừa xây xong đã bị lũ phá hủy

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 12

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 13

Chợ Mai Hóa không còn dấu vết của chợ.

Xóm làng miền Trung tan hoang sau khi lũ rút - Ảnh 14