Xóm Chùa-nơi in “Đường cách mệnh” trong cao trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh

Khi Đảng ta vừa mới ra đời, để phát động quần chúng bước vào trường tranh đấu, các cơ quan ấn loát của Đảng nhanh chóng được thành lập. Trong cao trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh năm 1930-1931 sau nhiều lần phải di chuyển tránh sự vây bắt của kẻ thù, cơ quan ấn loát của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chọn xóm Chùa để đặt trụ sở ấn loát.