'Xòe quạt' ở văn phòng

Sếp của bạn tôi lại thoáng không ngờ, hình như sếp xưa kia cũng vốn là dân “chuyên nghiệp”, nay lên sếp rồi thì đành phải “hoãn cái sự sung sướng” lại, cứ nhìn thấy bộ bài là mắt sếp đã hấp háy.