Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đã bị Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách.

Ngày 10/9, tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Lý do kỷ luật do đã có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng (ông Tuấn bị kỷ luật khiển trách về Đảng).

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị kỷ luật xóa tư cách. Ảnh nld.com.vn

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị kỷ luật xóa tư cách. Ảnh nld.com.vn

Quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Lý do kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó vào tháng 7/2023, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Đình Xứng nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Đình Xứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/xoa-tu-cach-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-voi-ong-nguyen-dinh-xung-d198375.html