Xóa sổ công ty bán hàng đa cấp Network Hoàng Kim

Ngày 9/11, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty THNN Network Hoàng Kim.

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Network Hoàng Kim có địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Lô 1A Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xóa sổ công ty bán hàng đa cấp Network Hoàng Kim - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Văn Minh. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 045/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 08/6/2015, sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 12/08/2015.

Theo thông báo, lý do chấm dứt hoạt động là thay đổi phương thức kinh doanh. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là từ 31/8/2016.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Trần Thị Mơ; Chức vụ: Nhân viên; Điện thoại: 0437639898/ 0979249105

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Network Hoàng Kim có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

VĂN HUY