Xóa khoảng cách về giới đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới

Một trong 4 chỉ tiêu chưa đạt trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 là số lượng tỉnh, thành phố có ít nhất 1 cơ sở cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây là một vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận tại tổ sáng nay (23/5).

Theo các đại biểu, về bình đẳng giới, hiện cả Việt Nam và thế giới vẫn chưa quan tâm đến đối tượng người đồng tính, song tính và chuyển giới. Vì vậy, những người này gặp rất nhiều khó khăn khi bị phân biệt đối xử trong học tập, công việc và cuộc sống.

Năm 2023, 1 trong 4 chỉ tiêu bình đẳng giới chưa đạt mục tiêu là chỉ tiêu tỷ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 cơ sở cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người đồng tính, song tính và người chuyển giới phải đạt 40% vào năm 2025, 70% vào năm 2030.

Để đảm bảo bình đẳng giới, theo đại biểu, trước tiên cần xóa nhòa khoảng cách trong nhận thức từ mỗi cá nhân, đến gia đình và toàn xã hội. Và để thực hiện được điều này, công tác tuyên truyền cũng cần linh hoạt, phong phú và đa dạng trên cả các nền tảng số nhằm tiếp cận được nhiều đối tượng hơn trong toàn xã hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xoa-khoang-cach-ve-gioi-doi-voi-nguoi-dong-tinh-song-tinh-va-chuyen-gioi-223158.htm