Xóa cảnh một luật nhiều văn bản

- Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sẽ góp phần đơn giản hóa hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng, thi hành văn bản.

Sáng 10/4, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy, hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn rất phức tạp, rất khó tiếp cận một cách đầy đủ, chính xác. Một trong những nguyên nhân là hầu hết văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung chưa được hợp nhất với văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh. Ảnh: LT

Do văn bản không được hợp nhất nên việc tra cứu văn bản pháp luật gặp nhiều khó khăn vì mất nhiều thời gian để xác định văn bản nào đã được sửa đổi, bổ sung, các lần sửa đổi, bổ sung, quy định nào còn hiệu lực, quy định nào hết hiệu lực, quy định nào đã được sửa đổi... Việc trích dẫn quy định của văn bản cũng khó khăn do không chắc chắn cần trích dẫn văn bản sửa đổi, bổ sung hay văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Nhằm cụ thể hóa quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, phiên họp ngày 22/3 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sẽ góp phần đơn giản hóa hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng, thi hành văn bản.

Cụ thể, Pháp lệnh quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long cho biết thêm, pháp lệnh trên không trực tiếp xử lý hệ thống văn bản ở cấp địa phương, cũng không trực tiếp xử lý những dạng văn bản như hướng dẫn, nghị định, thông tư...

Pháp lệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới. Trong 2 năm, các văn bản được ban hành trước ngày pháp lệnh có hiệu lực phải được hợp nhất và đăng trên công báo điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan.

L.Thư