Xô xe xuống cầu, cướp tài sản

    Gốc

    4 thanh niên xô xe máy của anh Hoa xuống cầu rồi lục soát người anh, lấy đi 500 nghìn đồng.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/84088.cand