XNK thiết bị tin học tháng 8 năm 2008: Tăng trưởng nhẹ!

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trong tháng 8/2008, XNK các thiết bị tin học đạt 316,2 triệu USD, nâng tổng XNK 8 tháng năm 2008 đạt 2 tỷ 385 triệu USD.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11480&chnlid=19&t=pcolarticle