XKLĐ: Cần giảm chi phí "ngoài luồng"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - XKLĐ không đơn thuần là hình thức kinh doanh, mà còn là giải pháp để tiếp thu công nghệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=130654