XK hạt điều tăng cả lượng và giá trị

(HQ Online)- Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng hạt điều XK tháng 12 ước đạt 18 nghìn tấn với giá trị 110 triệu USD, đưa tổng lượng XK năm 2013 đạt mức 257 nghìn tấn với giá trị 1,63 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và 9,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giá XK điều liên tục giảm trong năm 2013. Ảnh: Internet

Giá XK trung bình của mặt hàng điều vẫn tiếp tục giảm trong năm 2013. Giá XK trung bình 11 tháng đầu năm đạt 6.288,4 USD/tấn, giảm 5,86% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2012 (6.680,3 USD/tấn).

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường NK điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 33,09%, 17,72% và 9,66% tổng giá trị XK.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 12, khối lượng hạt điều NK ước đạt 22 nghìn tấn với giá trị đạt 24 triệu USD, đưa tổng kim ngạch NK hạt điều cả năm 2013 đạt 643 nghìn tấn với giá trị 604 triệu USD, tăng 93,5% về lượng và tăng 80,7% về giá trị so với năm 2012.

Uyển Như